ontmoetingscentrum

Amira als dagbesteding
In de eerste plaats willen we in Amira onze cliënten een plek bieden voor ontwikkeling, maar ook een gevoel van thuiskomen geven. Een thuisgevoel die velen misschien nooit hebben gehad en dat maakt juist waarom dit zo belangrijk is.

Amira als methode van begeleiding

 

Onze centrum is een plek waar mensen steeds weer horen dat ze trots op zichzelf kunnen zijn om wie ze zijn en gemotiveerd worden om te (blijven) geloven dat ieder mens waardevol is. Het creëren van een veilige haven waarin de bezoeker zich beschermd voelt, moet bijdragen aan een basis voor de cliënt om zich krachtig genoeg te voelen om, ondanks alle tegenslagen, toch iets van zijn of haar leven te maken.  Vanuit deze basis wordt de cliënt gemotiveerd zich verder te ontwikkelen en om de regie op het eigen leven te voeren.

 

Holistische en multidisciplinaire benadering

Binnen onze aanpak zien we onze cliënt als een totale mens en hebben we oog voor zijn/haar totale bestaan. We hebben aandacht voor alle levensdomeinen en focussen op zijn/haar mogelijkheden, vaardigheden, persoonlijke autonomie rekening houdend met mogelijke beperkingen.

Goede ondersteuning betekent voor ons ook het bundelen van krachten en deskundigheden. We hebben een uitgebreid netwerk intern en extern om zo met de cliënt de beste aanpak te organiseren.

Amira als werkervaringsplek

Hier kunnen deelnemers (nieuwe) relevante werkervaring opdoen, eventueel in een andere beroepsrichting. Het is een mogelijkheid om te onderzoeken of de beroepsrichting passend is bij de belastbaarheid of om arbeidsritme op te bouwen. Zo kan de deelnemer de kansen op de reguliere arbeidsmarkt vergroten een werkervaringsplaats de volgende voordelen:

 • Werknemersvaardigheden (verder) ontwikkelen
 • Het op doen van werkervaring
 • Aannemen van een juiste werkhouding
 • Leren werken in een arbeidsrelatie
 • Het ontwikkelen van kwaliteiten binnen het centrum
 • Een aanvulling op het CV

Op de volgende terreinen is binnen Amira mogelijk om werkervaring op te doen: 

 • Zorg 
 • Welzijn
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit
 • Catering
 • Leercentrum

Neem contact op

Location: Bos en Lommerweg 387, 1061DH Amsterdam

Email: info@stichtingaminah.nl