Dagbesteding
Stichting Aminah

Inloop – Dagbesteding 

Iedereen is welkom bij stichting Aminah. Onze ontmoetingscentrum en dagbesteding is een plek waar je jezelf kunt zijn. Al bijna 10 jaar is de locatie bekend als een veilige uitvalsbasis. De inloop is een natuurlijke manier om aan te kunnen sluiten bij diverse activiteiten waarbij stapsgewijs gewerkt wordt aan het uitbreiden van kwaliteiten, vaardigheden en netwerk. Onze doelen voor de dagbesteding is het richten op de persoonlijke ontwikkeling, stijging op de participatieladder en ontlasting van de mantelzorgers. Binnen de stichting hebben we onze eigen participatieladder ontwikkeld die aansluit op de diverse doorgaande leerlijnen die we in de loop der jaren hebben opgezet.Dagbesteding Meedoen

Binnen onze dagbesteding is het belangrijk dat eenieder mee kan doen. Meedoen aan een activiteit, maar ook mee kan in zijn omgeving en in de samenleving. We dragen zorg voor kleinschalig activiteiten waar ieder een rol in kan spelen afhankelijk van de behoefte van de cliënt. Het feit dat onze dagbesteding geen afgesloten geheel is maar een onderdeel is van de hele locatie en door onze integrale werkwijze is de cliënt een onderdeel van het geheel.

De kracht is geen etiketten plakken, maar mensen aanspreken op wat ze leuk vinden, activiteiten waar nodig aanpassen zodat ook ouderen of mensen met een beperking mee kunnen doen vanuit een veilige settingMet behulp van professionele begeleiders toewerken naar een doel. Het doel van onze dagbesteding is de kwetsbaarheid en sociaal isolement van ouderen en mensen met NAH en LVB  te verminderen (het liefst voorkomen) door ze te helpen bij het invullen van hun dagstructuur. 

 

Dagbesteding Meewerken

Onze dagbesteding is niet alleen bezig met de client zelf maar ook meedenkend en meewerkend aan voorwaarde scheppen voor de doorstroom en indien mogelijk de uitstroom.  

Op basis van jaren werkervaring en de opgedane successen binnen de dagbesteding vanaf 2017 hebben we binnen Amira drie ontwikkelingslijnen ontwikkeld in samenwerking met team Amira,  ondernemers en collega-organisaties uit de wijk. Doorgaande leerlijnen: Welzijn & Zorg, Ambacht en Catering.

We hebben deze ontwikkelingslijnen opgezet om de doorstroom vanuit de dagbesteding zoveel mogelijk aan te sluiten op het regulier aanbod, maar we kijken ook naar alternatieven indien het regulier aanbod niet aansluit op de mogelijkheden van de client.

 

Binnen Amira hebben we een vraaggerichte dagbesteding met inloop voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. De activiteiten variëren van Nederlandse taalvaardigheid vergroten, digivaardigheid, talentontwikkeling vanuit je passie als naaien, haken, tuinieren, koken, gezond leefstijl, schrijven van verhalen, storyteller etc.  We gaan uit van de belangstelling van de cliënt voortbouwend op zijn/haar competenties en rekening houdend met zijn/haar beperkingen. Daarbij zijn er allerlei mogelijkheden van coaching binnen onze dagbesteding, binnen onze locatie waar andere organisaties en initiatieven hun activiteiten uitvoeren en in de wijk.  

Binnen onze dagbesteding hebben we een coachingstraject ‘van droom naar idee’ hierbij werken we met visionboard om een droom uit te werken naar idee. Dit wordt dan de basis waarbij we de cliënt verder begeleiden gebruik makend van trajecten en coaching  van VrouwVooruit, Gouden Mannen, Blik op Talent en Productiehuis. Daarnaast hebben we het coachingstraject ‘werken maken richting werk’. Hierbij werken we aan werknemersvaardigheden en wat er nodig is om werk te maken richting werk, zoals kunnen plannen, kinderopvang regelen, fietsen. Al wat er nodig is om de kans op succes te kunnen vergroten.  

We hebben in samenwerking met Productiehuis ook een coachingstraject ‘van idee naar plan’  waarbij de cliënt kan oriënteren op ondernemerschap in de breedste zin. Bij ons is ondernemend zijn ook het werken als vrijwilliger in een buurtkamer vanuit zijn/haar talent, zoals een cliënte van ons haakles geeft aan ouderen vrouwen uit de buurt.                                                                                                                                                                         

 

 

Onze werkwijze  is gericht op toekomstperspectief. Ieder mens heeft behoefte aan een toekomstperspectief. Hier gaat het om wensen en verlangen waar iemand naar kan streven of om zolang en zoveel mogelijk zelf regie te houden (thuis te kunnen blijven wonen) en te kunnen ontplooien.