Over ons

Ontstaan van Stichting Aminah

Mbarka N’Bir richtte in 2017 Stichting Aminah op. Voor die tijd was de locatie ook onder haar hoede maar als ontmoetingscentrum ‘Amira’. Vanuit haar rol als manager bij een thuiszorg organisatie kwam ze in contact met cliënten. Ze zag dat mensen vaak te laat om professionele hulp vroegen, tot dat de mantelzorger vaak helemaal opgebrand was. Cliënten en diens naasten konden de weg naar zorg en ondersteuning moeilijk vinden. Daarnaast liepen ze tegen multi problematiek aan die versterkt werden door de lage sociale economische status (en taalbariérre). Mbarka begon met het organiseren van informatiebijeenkomsten, vraaggerichte ondersteuning en perspectief ontwikkeling. Op dit moment is ‘Amira’ niet alleen de locatie naam, maar ook de naam van de methode die Mbarka ontwikkeld heeft. 

Onze missie 
Stichting Aminah zet zich in voor de emancipatie, integratie, activering en participatie in de samenleving van bewoners (met of zonder een beperking) in het algemeen en vrouwen van alle culturen in het bijzonder. 

Ons uitgangspunt (visie)   
Professionele zorg en begeleiding op zo’n manier verlenen, dat recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van de deelnemers en zij zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving.  Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met hulpvraag in een veilige omgeving. Waarbij we optimaal gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die onze locatie biedt.

Processen  

HELING: Maatschappelijke ondersteuning (inloop, steun, coaching, veilige plek om tot rust te komen en zich weer te kunnen ontwikkelen)  

LEREN/TALENTONTWIKKELING: Talentontwikkeling  

ACTIVERING/WERKERVARING: Op weg naar zelfstandigheid en emancipatie

Onze werkwijze